Tại sao làm Marketing cần phải Multi task và linh hoạt?

by Bach

Không tập trung thì không làm được việc cho thật tốt. Nhưng nếu chỉ biết làm 1 việc thì nhiều khi không thể khá nổi.

Marketing là kết hợp một chuỗi các kỹ năng khác nhau

Làm Marketing lại càng cần biết multi task. Việc rất nhiều và đa dạng. Các task về kĩ thuật như SEO, SEM, social ads, set up email Marketing, CRM, website, test tool .. phù hợp với những người logic. Các task về nội dung cũng đa dạng như bài PR, content social, viết email, nội dung website, nội dung bài viết quảng cáo. Tiếp tục lại liên quan đến thiết kế, hình ảnh, video, media đa định dạng. Rồi tiếp tục các task nhiều hơn vè giấy tờ, hành chính … Làm planning lại đi sâu hơn về research, phân tích số liệu, excel các thứ. Thực sự là khá nhiều và đa dạng.

Các kỹ năng cần phối hợp để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh

Chuyện ở đây là không phải lúc nào cũng được chuyên môn hoá. Team nhỏ thì sẽ phải làm nhiều task liền 1 lúc. Không phải lúc nào ông viết cũng có ông thiết kế bên cạnh, ông làm ads không phải lúc nào cũng có ông viết content cho ads, ông digital tiêu tiền chạy ads thì phải tính excel, rồi biết tính cách phân bổ chi phí, sắp xếp về hành chính để có tiền chạy. Rồi ngày đẹp dời đồng nghiệp ốm, việc vẫn phải chạy chẳng hạn. Kiêm nhiệm là một nét đẹp, một phần thiết yếu của cuộc sống.

Hơn nữa, đó còn là sự chủ động. Chờ nhau là chết. Ông ads cần nhanh, mà ông design bảo chờ mười ngày nữa mới thiết kế kịp là chết. Trường hợp này, nhiều ông chạy ads có thể phóng tay thiết kế luôn, có thể không đẹp xuất sắc, nhưng đúng và đủ là cần thiết.

Một lý do nữa đó là sự quản lý và đồng bộ. Ông chạy ads hiểu khách hàng muốn tập trung vào, ông content biết khách hàng muốn gì, nhưng không hiểu suy nghĩ ông design và không biết cách yêu cầu họ thì sản phẩm đầu ra cũng khập khiễng. Trong trường hợp này, Marketer cần có background rộng, kể cả thiết kế. Mình làm Marketing mà mình vẫn phải học thêm về tài chính, kế toán, lập trình, hành chính nhân sự, các loại luật và đọc nhiều về tâm lý học để … giỏi hơn về Marketing. Nghe thì chẳng liên quan nhưng nghĩ kĩ lại thì nó bổ trợ nhau một cách mãnh liệt.

Bản chất của Multitask là sự linh hoạt

Không cần phải giỏi, nhưng phải linh hoạt. Đấy là đặc tính nghề Marketing. Bạn chọn nghề thì cần theo được đặc tính của nghề, không thể nửa nạc nửa mỡ được nha.

Bài viết gần đây

Leave a Comment

error: Content is protected !!