Marketing Blog

by thb0301@gmail.com

Marketing

Mình không học chuyên ngành về Marketing. Cấp 3 mình học chuyên Tin Chu Văn An, đại học thì mình học Kinh tế Quốc tế ở Học Viện Ngoại Giao. Marketing với mình giống như một cái duyên. Đây là một nghề rất rộng, có thể kết hợp rất nhiều kĩ năng và kiến thức mình tích lũy từ thời đi học.

Từ khi đi học đến khi làm, dù nhu cầu cao nhưng không có nhiều người còn trụ lại được với công việc, Marketing khiến mình nhận ra rằng, đây là một thử thách đầy thách thức. Và thế là những năm sau đó, việc cứ liên miên, các sản phẩm chiến đấu ngày càng nhiều, đặc biệt là nhóm du lịch và xuất khẩu

ảnh cá nhân
error: Content is protected !!