Làm Marketing có cần giỏi con số?

by Bach

Marketing và sale là một phần của kinh doanh. Sale là số, sale chạy số, sale phải biết tính toán con số. Marketing có khác gì?

Thử một case thực tế của dân làm Marketing nhé:

Doanh nghiệp yêu cầu tăng 10.000 lead (khách hàng tiềm năng) đến từ kênh Google Ads của thị trường Úc trong tháng 2. Conversion rate (tỉ lệ chuyển đổi) trên website cho campaign dự kiến là 5% cho mỗi lead, CPC (chi phí mỗi click được mua) trung bình cho nhóm từ khoá cần triển khai được là 10 USD. Hỏi, ngân sách cần có để triển khai để đạt mucn tiêu kinh doanh là bao nhiêu?

Khó hơn chút nhé.

Conversion rate (tỉ lệ chuyển đổi) trên site giới thiệu cho sản phẩm phòng loại A tại thời điểm cùng kì năm trước là 3%. Conversion rate trên site của sản phẩm phòng loại B tại thời điểm cùng kì năm trước là 5%. Sản phẩm A có giá trị 500 USD/ phòng. Sản phẩm B có giá trị 200 USD/ phòng. Sản phẩm được thanh toán trực tiếp trên ưebsite của khách sạn với mức chi phí cho cổng thanh toán là 1% trên tổng doanh thu. Hỏi, để đạt được doanh số 15840 USD, khách sạn cần có tối thiểu bao nhiêu lượng người vào website?

Bạn thấy thế nào?

Đây là những bài toàn hàng ngày mà người làm Marketing cần giải được. Trên thực tế, bài toán Marketing còn bị mix rất nhiều yếu tố tác động, và không đơn giản như 2 bài toán trên. Ngay cả trên 2 case trên cũng là trường hợp lý tưởng, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Nếu khách hàng ở site sản phẩm A trước rồi nhảy ra sản phẩm B để mua? nếu website gặp trục trặc phần thanh toán trong 1 khoảng thời gian và giảm tỉ lệ conversion rate ngắn hạn? Sản phẩm A đột nhiên tăng giá 10% để tránh cạnh tranh với agent , khiến tỉ lệ mua tour giảm 20% thì tính số lượng người cần để vào website thế nào? Với bài toán 1, thực tế doanh nghiệp thường chạy đa kênh quảng cáo chứ không chỉ Google Ads. Tính chằn chặn như bài trên là quá dễ.

Vậy nên người làm Marketing cần có logic, và cần thuộc lòng Excel. Trong thời đại công nghệ thông tin này, Sale là chạy số, Marketing chạy số chẳng kém gì sale.

Bài viết gần đây

Leave a Comment

error: Content is protected !!