Cuộc sống

Thực tập có xứng đáng lương hay không?

  • by

Có một hiện trạng là mười bạn đi thực tập, quá nửa là không làm được việc gì và nghỉ sớm trước thời hạn. Vậy các bạn ấy có xứng đáng được nhận lương?

Review phim nên xem: The Company Men

The Company Men – Tên tiếng việt là “Thất nghiệp”Mình rất ít khi review phim, nên phải có điều gì đó đặc biệt thì phim mới hiện trên news feed của mình thế này.

Tuổi trẻ, hãy lao đầu vào mà làm đi

  • by

Bây giờ là thời điểm bạn có thời gian và sức khoẻ tốt nhất trong cả cuộc đời. Nếu bây giờ không thực hiện những ước muốn của cuộc đời mình thì bao giờ?