Đây là blog của

NGUYỄN CƯỜNG BÁCH

Chuyên gia về Marketing Du Lịch

Nguyễn Cường Bách

CEO & Co-Founder tại Asia Lion 

CEO & Co-Founder tại Journey On Air

 

Liên lạc với tôi

Facebook

Theo dõi trang Facebook của tôi để cập nhật những thông tin hữu ích nhất về Marketing ngành Du Lịch

Twitter

Theo dõi trang Facebook của tôi để cập nhật những thông tin hữu ích nhất về Marketing ngành Du Lịch

Cộng đồng

Cộng đồng Marketing Du lịch & Xuất khẩu quốc tế đầu tiên tại Việt nam dành cho những bạn quan tâm về ngành này. Tham gia để hỏi đáp và học tập ngay.